Velkommen til

Hersom-Bjerregrav Idrætsforening

Historien om HBI.

(1933 - 2004 )

Glimt fra Hersom-Bjerregrav Idrætsforenings historie.


Hersom-Bjerregrav IF er ikke nogen gammel forening. Den blev stiftet i 1933, hvor der primært stod fodbold og håndbold på programmet. Forud var der dog andre aktive foreninger på egnen.

Hersom Skytteforening blev stiftet i 1888 og havde skydning på programmet. I forbindelse med den årlige præmieskydning blev der afholdt skyttefester, der godt kunne være lidt af et tilløbsstykke, fremgår det af de gamle protokoller. Skytteforeningens første formand var Simon Jensen. Omkring århundredskiftet kom der også gymnastik på programmet i skytteforeningen. Foreningen ophørte i 1917 med en kassebeholdning på 5 kr. og 48 øre.


7 år senere, - i 1925 dannedes Hersom skytte- og gymnastikforening med Kristian Nørskov, Hersom som formand. Denne forening havde i slutningen af 20´erne 4 gymnastikhold, nemlig et karlehold, et pigehold samt et drenge og et små pigehold. Ved en opvisning i 1927 var der fælles kaffebord, sanglege og bal bag efter til en pris af 1 kr. og 50 øre.


I 1930´erne kom der ud over skydning og gymnastik også folkedans på programmet.
hersom skytte- og gymnastikforening ophørte i 1948.


I 1933 stiftede man som nævnt en lokal Idrætsforening, der fik navnet Hersom Idrætsforening. Dette navn blev først ændret i 1963 til Hersom-Bjerregrav Idrætsforening. Årsagen kunne muligvis være, at skolen i Hersom blev nedlagt i 1958, og at der efterfølgende blev bygget en ny skole i Bjerregrav, der fik navnet Hersom-Bjerregrav Centralskole. Skolens sportsplads blev nu automatisk også Idrætsforeningens sportsplads, ligesom omklædning foregik i skolens omklædningsrum. Det betød alt i alt stærkt forbedrede forhold.


Tilbage til de første år i foreningen, - nemlig fra 1933 - kan berettes, at foreningen ikke kom alt for godt fra start. Det første år sluttede med et underskud på 7 kr. og 53 øre!! Det måtte der selvfølgelig gøres noget ved, så allerede i 1934 lavede man en ny strategi, idet man hvervede passive medlemmer. Godt nok først og fremmest til de bal fester, som foreningen arrangerede i Hersom Forsamlingshus, men ud over bal deltagerne var der tilsyneladende også flere borgere i Hersom og Bjerregrav Sogne, der bakkede op som passive medlemmer. I 1934 havde foreningen 18 aktive medlemmer, - fodboldspillere, samt 146 passive medlemmer. Kontingentet var fastsat til 1,50 kr. for aktive og 1 kr. for passive medlemmer. Det forbedrede omgående økonomien, så der allerede i 1935 var et overskud på 20 kr. og 31 øre. Se det var jo et fremskridt!

Blandt de første aktive medlemmer, der spillede fodbold ved foreningens start i 1933 kan nævnes: Kresten Andersen (Kræn Piesen), Thøger Fjeldsted, Anders Olesen, Kr. Rind og Overgaard Jensen og året efter kom brødrene Folmer og Holger Brøndum Jensen til. Det har uden tvivl været et stærkt hold!


Det var fodbold, og senere håndbold, der var foreningens første aktiviteter. Til fodboldstævnerne var der ofte sølvnåle til vinderne. I 1936 blev der således indkøbt 11 sølvnåle til 1 kr. pr. stk. I 1937 købte man knæbeskyttere til målmanden til en pris af hele 6 kr. og 85 øre. Medens 3 snører til fodbolde kostede i alt 40 øre.


I 1939 bevægede man sig uden for idrættens verden, idet man gav 25 kr. i bidrag til Finlandshjælpen.
En god indtægtskilde var ballerne i Hersom Forsamlingshus, hvor orkesteret Alex og Richard tilsyneladende var yderst populære. De optrådte adskillige gange. Knap så populær var Thøger fra Hersom, der i 1942 måtte bøde hele 25 kr. for i fuldskab at have "tisset i kakkelovnen" står der i protokollen. Det var en hård straf. Til sammenligning kostede det også 25 kr. at leje hele forsamlingshuset til en bal aften. Thøger betalte bøden. Medlemskab af JBU kostede klubben den nette sum af 15 kr. for 1942. Samme år rådede foreningen over 43 aktive medlemmer, - fodbold og håndboldspillere, som nu betalte hver et årskontingent på 3 kr., samt 107 passive medlemmer, som betalte 1 kr. for året.


Der var tilsyneladende lidt smalhals efter krigen. I slutningen af fyrrerne begyndte foreningens økonomi at skrante lidt. Der var så megen lavvande i kassen, at kassereren ved flere lejligheder måtte lægge penge ud for foreningen.


I tiåret fra 1950 - 60 var der ud over de sportslige mange andre aktiviteter i gang. Der kan nævnes ringridning som et nyt tiltag, - altid efterfulgt af bal. Også præmiewhist, dilettantforestillinger, andespil og juletræsfester var på programmet. En stor udgiftspost i 1952 var indkøb af 13 fodboldtrøjer til 11 kr. pr. stk. Fodbolddommerhonoraret udgjorde 4 kr. pr. kamp. I 1953 var kassebeholdningen på 325 kr. Det var egentlig ikke så galt. Det var heller ikke ringe, at man i 1954 fik et tilskud på 125 kr. fra kommunen.


I slutningen af 50´erne og i starten af 60´erne tog håndbolden i nogen grad over. På et tidspunkt i 1963 var der anmeldt 10 håndboldhold i VAG´s turnering. Det var da imponerende! Det kom imidlertid til et alvorligt dyk omkring
1965, hvor foreningen faktisk stod stille et helt år. Økonomien var i bund, og ingen ønskede at komme i bestyrelsen. Men allerede året efter var et nyt hold parat til at tage over. Man besluttede bl. a. at indsamle papir og gammelt jern for at få en startkapital. Med Søren Sørensen og Jakob Bay som de ledende kræfter lykkedes det at få gang i foreningen igen. En ny idrætsgren, badminton så nu dagens lys.


I 1969 var den legendariske landsholdsmålmand Henry From på besøg i Hersom Forsamlingshus. Han fortalte med stor succes om sin karriere som fodboldspiller. Et meget fint arrangement!
Al fodbold- og håndboldspil foregik på skolens idrætsplads. Der var efterhånden trange kår, så IF ansøgte i 1969 den gamle Hersom-Bjerregrav Kommune om at købe 2 tdr. land af Tage Nørgaard, beliggende nord for skolens sportsplads. Det accepterede kommunen, så der var stor glæde i foreningen, da man tog den nye bane i brug i foråret 1972.


I 1969 blev Lilleputholdet kredsvinder i fodbold. Holdet gik ubesejret gennem 18 kampe med en målscore på 165 mål mod 15. Det gav et gennemsnit på 8,6 scorede mål pr. kamp! Holdet nåede til kvartfinalen om JBU´s jydske mesterskab, men holdet blev slået ud i Frederikshavn af det lokale hold Bangsbo med 0 - 4.


Efter kommunesammenlægningen i 1970 var idrætshaller kommet på mode. Hersom-Bjerregrav var ikke stor nok til at gå i gang med sådan en opgave, men man bakkede vældig op om en ny hal i nabobyen Møldrup. 12 borgere blev udpeget til at forestå en lokal husstandsindsamling i de 2 sogne.


I 1971 rådede foreningen over et serie 6 hold i fodbold, et oldboyshold samt 4 ungdomshold. I håndbold, - var der 2 herrehold, 1 damehold samt 4 ungdomshold. De sportslige resultater fremgår ikke af protokollen, men derimod fremgår det, at der har været problemer med serie 6 holdets opførsel på fodboldbanen. På et bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at møde op til næste hjemmekamp, da "spillernes opførsel gennem den senere tid har været under al kritik"! Det hjalp tilsyneladende. I hvert fald melder protokollen ikke om behov for yderligere tiltag fra bestyrelsens side.


Den nye fodboldbanes ibrugtagning betød samtidig startskuddet til pige- og damefodbold. Allerede det første år, nemlig 1972 var der et pigeseniorhold og et damehold. Damefodbold blev hurtigt en succes, og med 2 oprykninger i træk rykkede holdet i 1974 op i serie 1 og var dermed det højest rangerende damehold i hele Møldrup Kommune. Det var flot!

image002


Men herreholdet i fodbold ville ikke stå tilbage for damerne. Herreholdet gik på 2 sæsoner fra serie 6 til serie 4. Det var første gang HBI havde et så højt rangerende hold. Den afgørende kamp i 1975 blev vundet med 2 - 1 over Vammen med Jørgen Mouritsen og Allan Trangbæk som målscorere. Vel på grund af de fine sportslige resultater fremkom der efterhånden ønske om et lysanlæg. Det blev etableret i 1976. Prisen var 20.000 kr. Fodboldafdelingen var efterhånden så stor, at 2 store opgaver pressede sig på, - nemlig etablering af yderligere en fodboldbane samt byggeri af klubhus. Møldrup Kommune var velvillig indstillet over for køb af jord til sportsplads, som blev etableret vest for lys banen.

image004

Der skulle skaffes flere penge til de efterhånden mange aktiviteter i IF, så nye ideer var velkomne. Et sådan nyt tiltag så dagens lys i 1976, idet to piger fra lokalområdet, Kirsten Myrthue og Birthe Korsbæk udgav en "lokal Blæksprutte", der hed "Lidt Lunt", som på en humoristisk måde fortalte om stort og småt i lokalområdet. Det blev en vældig succes. Allerede det første år var overskuddet 1500 kr. der gik til foreningens ungdomsarbejde.

Det gik derimod lidt trægt med planerne om klubhusbyggeri, idet der i et bestyrelsesreferat bl.a. står, at "kommunen ikke er til hverken at hugge eller stikke i". I samme referat kan man i øvrigt læse, at bestyrelsen må være på vagt over for øldrikkende tilskuere til fodboldkampene "idet det kan virke frastødende på nogen af de ældre, trofaste tilskuere".


I 1977 lysner det endelig for klubhusbyggeriet. Kommunen indtager en mere forsonende holdning og bestyrelsen beslutter nu at starte byggeriet op. Hele byggeriet koster 184.000 kr. foruden de mange frivillige arbejdstimer, der blev udført. Der blev ikke udbetalt en eneste lønkrone. Også lokale håndværkere bidrog på bedste vis, idet de leverede materialer til indkøbspris. Lokalbefolkningen bakkede flot op. Ved en husstandsindsamling kom der 38.000 kr. ind. Kommunen gav 30.000 kr., Skals Sparekasse 5000 kr. Man fik 30.000 kr. fra Tipsmidlerne og man fik et rentefrit lån fra Dansk Idrætsforbund på 20.000 kr. Ved receptionsfesten, da klubhuset blev indviet blev der givet kontante beløb på 3500 kr. Der skulle således "kun" lånes 57.500 kr. Det var til at overse.


Den 14. august 1978 blev en af de store dage i HBI´s historie, idet man her indviede det nye klubhus med over 100 fremmødte gæster. Borgmester Gunnar Sørensen roste det store sammenhold i Hersom og Bjerregrav. IF´s formand Tage Christensen udførte i forbindelse med klubhusbyggeriet et fantastisk stykke arbejde. Selv om der var mange frivillige, der gjorde et enormt stykke arbejde, så var det Tage, der måtte trække i trådene og få tingene til at glide.

"Undertiden så det ret håbløst ud", sagde Tage i et interwiev til Viborg St. Folkeblad "for eksempel en dag, hvor der pludselig ankom 8000 fliser, der skulle sættes op og fuges. Mændene stod og så helt mismodige ud, men så tog foreningens kvinder fat, og så skete der noget"!

image006


Fredag aften den 13. august 1978 var der stor fest i Forsamlingshuset. Festen adskilte sig fra andre fester ved, at alt var gratis, - lige fra kogekonerne Helene og Bodil til det lokale danseorkester Sunny Sound. Forsamlingshuset opkrævede ikke leje og selv maden var gratis for de mange frivillige, der havde gjort en enestående indsats. 1978 vil gå over i HBI´s historie som et af de største år.

image008

I 1979 fik foreningen en fod indenfor ved Hærvejsmarchen i Viborg. Målet var jo hele tiden at skaffe penge. Idrætsforeningens mange hjælpere etablerede 2 standpladser klar til Lørdag og Søndag i forbindelse med marchen, der i 70´erne og 80´erne havde op imod 10.000 deltagere. Der blev solgt alt lige fra kaffe, øl og vand til røde pølser. IF har fortsat fast standplads ved Hærvejsmarchen. Det har været en rigtig god indtægtskilde for foreningen, - på lige fod med de ugentlige Bankospil, som startede op i 1975 sammen med Borgerforeningen. Bankospillene kører også den dag i dag.


1979 var året, hvor IF fik sin første kvindelige formand, nemlig Elin Tolstrup.
Den årlige sportsfest er et fast programpunkt i ugen før Pinse. Op gennem 80´erne og 90´erne var gadefodbold et stort hit, - således deltog der i 1980 hele 28 gade- og familiehold.

En ny idrætsgren, volleyball var kommet på IF´s program først i 70´erne . Det kulminerede i 1982, hvor drengeholdet blev Danmarksmester i DDGU´s regi. Pigeholdet gentog kunststykket i 1989. I mellemtiden var volleyball blevet så stor en idrætsgren, at man i 89 rådede over 4 seniorhold samt 6 ungdomshold. Det var så stor en opgave for IF, at man i 1990 besluttede at udskille volleyball fra idrætsforeningen. Det blev nu dannet en volleyballklub, der fik navnet BMV 90 sammen med nabobyen Møldrup.


I 1983 kunne foreningen markere sit 50 års jubilæum. Det blev blandt andet fejret med reception, fest og en revyforestilling. Der var stor opbakning til arrangementet. Et jubilæumsgavespil gav således 11000 kr. i overskud. Det går fortsat godt med Bankospillet og Hærvejsmarchen, idet det fremgår af protokollen fra 1988 at "begge dele har skæppet godt i kassen".


I 1992 blev der mulighed for også at spille bordtennis. Allerede året efter var der 13 senior- og 17 ungdomsspillere i denne sportsgren, så foreningen har efterhånden haft mange idrætsgrene på programmet.


I starten af 90´erne indledte de 3 nabobyer Bjerregrav, Møldrup og Klejtrup et samarbejde i ungdomsfodbold, kaldet BMK. Velsagtens på grund af spillermangel, idet der efterhånden var dukket utrolig mange forskellige fritidstilbud op til de unge. Samarbejdet gik vel i store træk godt nok, men at der også kunne være problemer, kunne vi læse i protokollen fra 1993, hvor "Leo truer med at trække sig ud af BMK ledelsen, fordi Møldrup IF vil skide på hvad BMK bestemmer". Se det var jo en kontant udmelding! Det var samme år, man i protokollen kunne læse, at "kantinen giver ikke kredit længere". Det var jo en alvorlig sag.


Samme år havde foreningen 2 damehold i fodbold, men førsteholdet levede ikke op til forventningerne. Årsagen fremgår også klart af protokollen, - det var på grund af de mange graviditeter.

Op mod årtusindskiftet går det godt med økonomien, - så godt, at "hvis den lokale sparekasse ikke vil give noget mere i rente, kunne man jo også overveje andre muligheder", kunne man læse.


Her i 2004 har foreningen 2 seniorhold i fodbold, - et serie 4 og et serie 6 hold. Damefodbold har lidt svære vilkår, det er nok tvivlsomt, om der er spillere til et hold i denne sæson. Ungdomsfodbolden er samlet i BMK.


Hersom-Bjerregrav IF har haft en stor betydning for lokalsamfundet. Den har været en af hovedhjørnestenene i vort lille nærsamfund. Der findes ikke en eneste familie i området, som ikke på én eller anden måde har haft forbindelse til IF´s arbejde i årenes løb. Drivkraften har altid været den frivillige indsats. Fra undertegnede, der gennem mange år har deltaget som bestyrelsesmedlem og i trænergerningen skal der lyde en stor tak til de mange, der gennem årtier har bakket op om Hersom - Bjerregrav Idrætsforening.
Der er blevet lagt utrolige kræfter fra manges side. Tak for det! Og held og lykke med arbejdet fremover.


Gunnar Korsbæk, Bjerregrav.

Klubsponsor

 • Brorson-byg.jpg
 • DenJyskeSparekasse_350-123.jpg
 • Dortes-Diner-Transportable.jpg
 • Hvilsom-Tomrer-Snedker.jpg
 • Kobmanden-Bjerregrav.jpg
 • Tonnys-vvs.jpg

Bandesponsor

 • Advokatfirmaet-Bindslev-Kjeldsen.jpg
 • AL-Anlaeg-Sprojtefirma.jpg
 • BM-Autoteknik.jpg
 • Brorson-byg.jpg
 • DenJyskeSparekasse_350-123.jpg
 • Dortes-Diner-Transportable.jpg
 • En-lys-idé.jpg
 • Estate-maeglerne-moeldrup-Aalestrup.jpg
 • f-sport_350x111.jpg
 • Fru-Hansens-Malerfirma.jpg
 • FS-Automobiler.jpg
 • Grundfos.jpg
 • Hancock-Bryggerierne.jpg
 • Hogh-Faerk.jpg
 • Hvilsom-Tomrer-Snedker.jpg
 • Jysk-Fitness.jpg
 • KIDANA.jpg
 • Kobmanden-Bjerregrav.jpg
 • LM-Lagerhotel.jpg
 • Moldrup-Farvehandel.jpg
 • Monier.jpg
 • Murerfirmaet-Ejner-Nielsen.jpg
 • PetersBygningsservice.jpg
 • Protectos.jpg
 • SorensenogRefsgaard.jpg
 • TA-Auto.jpg
 • Tomrer-Snedkerfirmaet-Ivan-Dalsgaard.jpg
 • Tonnys-vvs.jpg
 • Toyota-Skals-Viborg.jpg
 • XL-Byg.jpg

Kontakt os

Hersom-Bjerregrav Idrætsforening

Naundrupvej 7, Bjerregrav 9632 Møldrup
Telefon :  8669 1505
Mail : mail@h-b-i.dk

Banner groen 99x32

OK-Benzinkort STØT H-B-I

Ved tilmelding er det vigtigt at du / i oplyser Sponsornr. 561061OK Kort
 
Dette er vigtigt da støtten ellers ikke kan registreres til H-B-I

Med et OK Benzinkort kan du tanke billig benzin og diesel 24 timer i døgnet på mere end 670 tankstationer i Danmark.

Dit OK Benzinkort giver dig desuden en lang række fordele.